Tietoja minusta

Oma valokuva
Toimin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijana, suunnittelijana ja tukihenkilönä Turun yliopistoon kuuluvassa Turun normaalikoulussa, jossa tehtävänimikkeeni on sovellussuunnittelija.


16. elokuuta 2011

Oppilaitoksemme strategiaa uudistetaan - opetusteknologian hyödyntämisellä merkittävä rooli

Olemme luonnostelemassa Turun normaalikoulun strategiapäivitystä. Lukion osuudessa on oma lukunsa opetusteknologian hyödyntämiselle. 

Tällä hetkellä luonnoksen ko. kohta näyttää tältä:

Kehitetään aktiivisesti  toimintakulttuuria uutta opetusteknologiaa hyödyntämällä
  • verkossa tapahtuva   opiskelu ja toimiminen on arkipäivää
  • vahvistetaan opiskelijoiden taitoa etsiä,  luoda  ja jakaa yhdessä  uutta tietoa ja osaamista
  • kehitetään  monipuolisesti verkkopedagogiikkaa ja e-oppimista
  • toimintaympäristöä kehitetään, niin, että opiskelijoilla ja opettajilla on käytössään ajantasaiset sovellukset ja välineet.
  • hyödynnetään koulun ulkopuolista maailmaa oppimisympäristönä
  • tuetaan uusia monikanavaisia opiskelutapoja
  • mahdollistetaan arvioinnin uusia muotoja
  • mahdollistetaan, että opettajilla on toimintakulttuurin kehittämiseen tarvittava uusi osaaminen
Kommentit ja kehittämisehdotukset ovat enemmän kuin tervetulleita!

Lukijat