Tietoja minusta

Oma valokuva
Toimin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijana, suunnittelijana ja tukihenkilönä Turun yliopistoon kuuluvassa Turun normaalikoulussa, jossa tehtävänimikkeeni on sovellussuunnittelija.


25. marraskuuta 2010

OKM:n lukiokoulutuksen työryhmä julkaisi muistionsa

Lukiokoulutukseen esitetään muutoksia

opiskelu(25.11.) Työryhmä ehdottaa merkittäviä rakenteellisia ja pedagogisia muutoksia lukiokoulutukseen ministeri Virkkuselle luovuttamassaan muistiossa. 

Työryhmä säilyttäisi lukion oppimäärän nykyisen laajuisena, mutta lisäisi valinnaisuutta. Valtakunnallisesti tarjottavien lukion kurssien määrää tulee vähentää ja oppiaineet ryhmitellä kokonaisuuksiin. Lisäksi työryhmä esittää muutoksia koulutuksen sisältöön ja pedagogiikkaan.

Lue lisää »
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 13.0px Verdana; color: #0d5e7f}

monitori - Koulujen eriarvoistumista on mahdollista ehkäistä

16. marraskuuta 2010

Hyviä vinkkejä sosiaalisen median hyödyntämisestä opetuksessa

Virtukampus-hanke http://virtukampus.fi esittelee blogimuotoisessa työpajasarjassaan sosiaalisen median menetelmiä, joita voi hyödyntää opetuksessa: http://tyopajat.wordpress.com

"Sosiaalisen median työpajasarjassa esitellään verkkotyökaluja ja ympäristöjä, joita voi hyödyntää opetuksessa. Työpajojen materiaalit kootaan tähän blogiin, ja materiaaleja päivitetään jatkuvasti. Tämä oppimateriaali toimii myös itseopiskelumateriaalina sosiaalisen median menetelmistä ja käytöstä opetuksen ja oppimisen tukena."

Creative Commons License
Sosiaalisen median työpajat -oppimateriaali jonka tekijä on Virtukampus.fi on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Tarttuva 1.0 Suomi lisenssillä.

10. marraskuuta 2010

3. marraskuuta 2010

Mato Valtonen esittelee organisaatiokaaviota #dcl2010

Kun katsot ylhäältä alas, näet vain paskaa, kun katsot alhaalta ylös, näet vain persreikiä.

Mato Valtonen puhuu, yleisö kuuntelee #dcl2010 /via @OskariUotinen

2. marraskuuta 2010

Cloud Company - (Change Happens)

Elisan ja Dicolen tekemä video Cloud Company, joka esitettiin Taneli Tikan Keynote-esityksessä Onnistuminen digimediassa: käytännön kokemuksia siitä mikä toimii DCL 2010 -konferenssissa.

DCL 2010: Taneli Tikka kertoo onnistumisesta digimediassa, väki tviittaa #dcl2010

OKM:n koulutuksen tietoyhteiskuntakehittämisen valmisteluryhmä jätti ehdotuksensa opetusministerille tänään

OKM:n tiedote:

Työryhmä: Koulutuksen tietoyhteiskuntavalmiuksissa parantamisen varaa

tiedote
02-11-2010

Suomesta halutaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edelläkävijämaa. Tavoitteeseen pääsemiseksi oppilaitosjohdon, opettajien, oppilaiden ja opiskelijoiden osaamista on kehitettävä. Myös koulujen, oppilaitosten sekä opettajankoulutuslaitosten tieto- ja viestintätekniikan laitteistoja, yhteyksiä ja sähköisiä oppimateriaaleja on parannettava. Asiaa pohtinut työryhmä jätti ehdotuksensa opetusministeri Henna Virkkuselle tiistaina. 

Valmisteluryhmän mukaan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisellä opetuksessa on myönteisiä vaikutuksia opetuksen laatuun sekä oppilaiden ja opettajien työmotivaatioon. Opetustoimen käytössä olevat tietojärjestelmät ovat nykyisellään pirstoutuneet ja keskenään yhteensopimattomia. Oppilaiden tietotekninen osaaminen keskittyy lähinnä sosiaalisen median viihdekäyttöön. Sähköisiä oppimateriaaleja käytetään edelleen suhteellisen vähän. 

Opetusministeri Henna Virkkusen mukaan erityisen huolestuttavaa on, että tieto- ja viestintätekniikan käytössä on koulujen välillä suuria eroja. 

- Tarvitsemme investointeja sekä infrastruktuuriin, opettajankoulutukseen että oppimateriaaleihin. Tähän on jo ensi vuoden budjetissa varauduttu, Virkkunen kertoi. 

Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittämisessä tulisi panostaa tulevina vuosina koulujen ja oppilaitosten tietoteknisten laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien kaikilla koulutusasteilla. Työryhmä ehdottaa, että varustaminen aloitetaan lukioista. 

Viimeistään perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistuessa koulujen työkirjat ja opettajan oppaat on laadittava vuorovaikutteisiksi sähköisiksi oppimateriaaleiksi. Työryhmä ehdottaa paperiton koulu -kokeilua käynnistettäväksi. Perusopetukseen tulisi myös luoda uutta oppimateriaalia mm. työvälineohjelmien perushallinnasta, medialukutaidosta ja kymmensormijärjestemän käytöstä. Opetushallitus jatkaisi kansallista oppimisympäristöjen kehittämistä ja laajentaisi kansallista yhteistyötä. 

Lisämäärärahan tarve oppimisympäristöjen, oppimateriaalien ja sähköisen infrastruktuurin kehittämiseen opetuksessa ja hallinnossa olisi arviolta 15 - 40 miljoonaa euroa vuodessa usean vuoden ajan. 

Opetushenkilöstön osaamisen varmistaminen on työryhmän mielestä tärkeää. Vuoteen 2016 mennessä jokaisella opetustyötä tekevällä tulisi olla tarvittavat tieto- ja viestintätekniset laitteet käytössään. Opettajien peruskoulutuksessa (yliopistojen opettajankoulutuslaitokset, ammatilliset opettajakorkeakoulut ja harjoittelukoulut) opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tiedot ja taidot on varmistettava. Täydennyskoulutuksessa opetustoimen henkilöstökoulutukseen tulisi luoda oma erillinen opintokokonaisuus tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön. 

Oppilaitosten sosiaalisen median käyttötapoihin, tietosuojaan ja eettisiin kysymyksiin tarvitaan selkeät pelisäännöt, jotka Opetushallitus laatii pikaisesti. Työryhmä ehdottaa myös, että käynnistetään selvitys, millä toimenpiteillä Suomi nostetaan kansainväliseen kärkeen opetusteknologian innovatiivisessa käytössä. 

Jotta jokaisella peruskoulun päättävällä on tarvittavat tulevaisuuden kansalaisen perustaidot ja elinikäisen oppimisen valmiudet, työryhmä korostaa, että julkisen sektorin eli valtion ja kuntien on yhteistyössä kannettava vastuu koulujen tietoyhteiskuntavalmiuksista. Työryhmä haastaa myös jokaisen oppilaan vanhemmat, opettajat, opetustoimen johtajat, alan yritykset ja päättäjät yhteistyöhön, jolla lapset ja nuoret kasvatetaan vastuullisiksi ja taitaviksi tietotekniikan hyödyntäjiksi. 

Työryhmän esityksestä järjestetään lausuntokierros. 

_ _ _ 

Lisätietoja: 
- työryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Heljä Misukka, puh. 09 160 77162 
- kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi, puh. 09 160 77264 

Työryhmän muistiohttp://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2010/Koulutuksen_tietoyhteiskuntakehittaminen_2020.html

Oskari Uotinen: Miksi Somea yrityksiin?

Oskari Uotisen esitys DCL 2010 -konferenssissa:

DCL 2010 -konferenssin taustakanavat #DCL2010

DCL-konferenssissa 2.-3.11.2010 #dcl2010

Lukijat