Tietoja minusta

Oma valokuva
Toimin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijana, suunnittelijana ja tukihenkilönä Turun yliopistoon kuuluvassa Turun normaalikoulussa, jossa tehtävänimikkeeni on sovellussuunnittelija.


29. joulukuuta 2010

Apua wikisovelluksen valintaan - Joanna Kalalahti

http://avoimestitutkien.wordpress.com/2010/12/23/apua-wikisovelluksen-valintaan/

Apua wikisovelluksen valintaan

Wikiselvityksemme Apua wikisovelluksen valintaan osa I on valmistunut! Se löytyy verkkojulkaisuna, vuoden 2011 alkupuolella osan II valmistumisen myötä julkaisemme selvityksen kokonaisuudessaan myös painettuna versiona sekä tietenkin myös verkossa. Selvitystä voidaan käyttää apuna suunniteltaessa wikin käyttöönottoa, otettaessa wikiä käyttöön ensimmäistä kertaa tai mietittäessä wikin käyttöä pidemmälläkin tähtäimellä. Vaikka kiinnostus wikien käyttöön organisaatioissa on lisääntynyt, välttämättä ei ole selvää, mikä wikin valinnassa on olennaista ja minkälaisiin tarkoituksiin wikiä voi tai kannattaa organisaatiossa käyttää. Wikiselvityksemme tarkoituksena on tarjota tietoa wikisovelluksen valintaan sekä käyttöönottoprosessin suunnitteluun myös ei-niin-teknisesti suuntautuneille henkilöille.

Selvityksemme ensimmäinen osa koostuu kokeiltujen 11 wikisovelluksen sekä Google Docsin kuvailusta ja keskinäisestä vertailusta. Mukaan otettiin sellaisia wikisovelluksia, joiden käyttö on jokseenkin vakiintunutta ja suosittua. Google Docs otettiin mukaan erikoistapauksena, koska sekin tarjoaa mahdollisuuksia yhteiseen sisällöntuottamiseen, vaikka ei olekaan wiki. Selvityksen tarkoitus on kuvata valittuja sovelluksia ominaisuuksineen, niiden käyttöä sekä valottaa wikisovelluksen ominaisuuksien merkitystä valinnalle. Koska teknisistä ominaisuuksista on jo olemassa melko kattavia vertailusivustoja (esim. WikiMatrix), emme nähneet järkeväksi toteuttaa jälleen yhtä vastaavaa vertailua. Esittelemme kuitenkin selvityksessämme myös sellaisia teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat kriittisiä wikien sujuvan käytön kannalta, ja joista on tärkeä hankkia lisätietoa wikin käyttöönottoa pohdittaessa.

Selvityksen toinen osa julkaistaan vuoden 2011 alkupuolella. Toinen osa sisältää case-kuvaukset neljän selvityksessä mukana olevan wikisovelluksen käytöstä suomalaisissa organisaatioissa. Halusimme sisällyttää selvitykseemme todellista käyttöä kuvailevan osan, koska wikien testailu ilman todellista käyttökohdetta on jossakin määrin rajallista ja keinotekoista. Perusominaisuudet kertovat jotain wikeistä, mutta vasta käyttökokemukset tuottavat syvempää tietoa. Osan kaksi aineisto on kerätty kyselyin ja haastatteluin.

Halusimme julkaista selvityksen osan I erillisenä verkkojulkaisuna, koska uskomme eri wikisovellusten kuvailusta ja vertailusta olevan hyötyä jo ennen koko selvityksen valmistumista. Otamme mielellämme vastaan kommentteja ja kehitysehdotuksia nyt julkaistavasta versiosta – kommentit voi lähettää vaikkapa minulle ja tähän blogikirjoitukseenkin voi hyvin kommentoida.

Suuret kiitokset vielä selvityksen tuottajatiimin muille osapuolille. Työnjako välillämme oli selvityksen tuottamisessa seuraava:

  • wikisovellusten asennuksesta ja vertailusta vastasi Mikko Vuorinen (luvut 3-5)
  • wikijatkumoajattelua kehitti ja wikien ominaisuuksia pohti Joanna Kalalahti (luvut 2 ja 5)
  • ideointiin, johdannon ja päätelmien laatimiseen
    sekä tekstin muokkaukseen osallistui lisäksi Anna Vilhula.

Erityiskiitokset haluamme välittää Elias Aarniolle hänen ajatuksia virittävästä avustaan – sekä kiitämme myös kaikkia muita, ketkä antoivat panoksensa selvityksen suunnitteluun esimerkiksi tämän blogin aihetta koskevia kirjoituksia kommentoiden keväällä 2010. Lisäksi kiitämme myös selvityksen tuottamisen taustalla vaikuttanutta asiantuntijaryhmää, johon kuuluivat Pasi Kytöharju, Timo Portimojärvi, Tere Vadén ja Teemu Mikkonen Tampereen yliopistolta.


Tämä materiaali on tuotettu osana AVO-hanketta, jonka rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin ELY-keskus. Hanketta koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry.

avo


- via Feeddler RSS Reader

13. joulukuuta 2010

Video suomalaisesta opettajankoulutusjärjestelmästä

OECD:n kuvausryhmä kävi syksyllä kuvaamassa suomalaiseen opettajankoulutukseen liittyviä asioita. Video on nyt julkaistu OECD:n sivuilla ja siihen pääsee linkistä http://www.pearsonfoundation.org/oecd/finland.html 

Kuvausryhmä vieraili Suomessa viikon ajan ja kuvasi materiaalia Helsingissä ja Turussa. Videolla haastatellaan mm. opetusministeri Henna Virkkusta, OAJ:N puheenjohtaja Olli Luukkaista, Opetushallituksen pääjohtaja Timo Lankista ja akatemiaprofessori Erno Lehtistä.

Turun normaalikoulu oppilaineen, harjoittelijoineen ja ohjaavine opettajineen on myös mukavasti esillä.

9. joulukuuta 2010

Wordle Silanderin ja Oravan esityksen kolahduksista :D /via @sannabrauer #vvop10

Wordle: #vvop10 Silander & Orava

(Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2010: C1. MUUTOKSEN JOHTAMINEN KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA
Tieto- ja viestintätekniikkastrategia kouluissa ja oppilaitoksissa osana normaalia toimintasuunnitteluprosessi
erityissuunnittelijat Pasi Silander ja Jukka Orava, Helsingin kaupungin opetusviraston Mediakeskus)

2. joulukuuta 2010

Demo kännykällä

UUSI AIKA – UUDET TAIDOT - Valtakunnallisten virtuaaliopetuksen päivien ohjelma

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma julkaistiin eilen

Liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus ovat linjanneet tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttöä kouluopetuksessa. Linjaukset ja toimenpiteet koskevat koko peruskoulutusjärjestelmää kuten koulun toimintakulttuuria, opettajankoulutusta, tekniikkaa ja yhteyksiä, opetustiloja sekä oppimateriaaleja.

Kolmivuotisen hankkeen loppuraportissa esitellään konkreettisia toimenpiteitä, jotka perustuvat 20 hankkeessa mukana olleen koulun kokemuksiin sekä aiheeseen liittyvän tutkimushankkeen tuloksiin.
Keskeiseksi kysymykseksi suunnitelmassa nousee opettajien valmius käyttää opetuskäyttöön tehtyjä tieto- ja viestintätekniikkaan pohjautuvia palveluja. Toisen tärkeän kokonaisuuden muodostavat opettajien ja oppilaiden käytössä oleva laitetekniikka sekä tietoliikenneyhteydet.
Suunnitelmassa käsitellään yhteyksiä ja laitteita, pedagogisia malleja, oppimateriaaleja, koulun toimintakulttuurin kehittämistä sekä koulujen ja yritysten kumppanuutta.

 

 

25. marraskuuta 2010

OKM:n lukiokoulutuksen työryhmä julkaisi muistionsa

Lukiokoulutukseen esitetään muutoksia

opiskelu(25.11.) Työryhmä ehdottaa merkittäviä rakenteellisia ja pedagogisia muutoksia lukiokoulutukseen ministeri Virkkuselle luovuttamassaan muistiossa. 

Työryhmä säilyttäisi lukion oppimäärän nykyisen laajuisena, mutta lisäisi valinnaisuutta. Valtakunnallisesti tarjottavien lukion kurssien määrää tulee vähentää ja oppiaineet ryhmitellä kokonaisuuksiin. Lisäksi työryhmä esittää muutoksia koulutuksen sisältöön ja pedagogiikkaan.

Lue lisää »
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 13.0px Verdana; color: #0d5e7f}

monitori - Koulujen eriarvoistumista on mahdollista ehkäistä

16. marraskuuta 2010

Hyviä vinkkejä sosiaalisen median hyödyntämisestä opetuksessa

Virtukampus-hanke http://virtukampus.fi esittelee blogimuotoisessa työpajasarjassaan sosiaalisen median menetelmiä, joita voi hyödyntää opetuksessa: http://tyopajat.wordpress.com

"Sosiaalisen median työpajasarjassa esitellään verkkotyökaluja ja ympäristöjä, joita voi hyödyntää opetuksessa. Työpajojen materiaalit kootaan tähän blogiin, ja materiaaleja päivitetään jatkuvasti. Tämä oppimateriaali toimii myös itseopiskelumateriaalina sosiaalisen median menetelmistä ja käytöstä opetuksen ja oppimisen tukena."

Creative Commons License
Sosiaalisen median työpajat -oppimateriaali jonka tekijä on Virtukampus.fi on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Tarttuva 1.0 Suomi lisenssillä.

10. marraskuuta 2010

3. marraskuuta 2010

Mato Valtonen esittelee organisaatiokaaviota #dcl2010

Kun katsot ylhäältä alas, näet vain paskaa, kun katsot alhaalta ylös, näet vain persreikiä.

Mato Valtonen puhuu, yleisö kuuntelee #dcl2010 /via @OskariUotinen

2. marraskuuta 2010

Cloud Company - (Change Happens)

Elisan ja Dicolen tekemä video Cloud Company, joka esitettiin Taneli Tikan Keynote-esityksessä Onnistuminen digimediassa: käytännön kokemuksia siitä mikä toimii DCL 2010 -konferenssissa.

DCL 2010: Taneli Tikka kertoo onnistumisesta digimediassa, väki tviittaa #dcl2010

OKM:n koulutuksen tietoyhteiskuntakehittämisen valmisteluryhmä jätti ehdotuksensa opetusministerille tänään

OKM:n tiedote:

Työryhmä: Koulutuksen tietoyhteiskuntavalmiuksissa parantamisen varaa

tiedote
02-11-2010

Suomesta halutaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edelläkävijämaa. Tavoitteeseen pääsemiseksi oppilaitosjohdon, opettajien, oppilaiden ja opiskelijoiden osaamista on kehitettävä. Myös koulujen, oppilaitosten sekä opettajankoulutuslaitosten tieto- ja viestintätekniikan laitteistoja, yhteyksiä ja sähköisiä oppimateriaaleja on parannettava. Asiaa pohtinut työryhmä jätti ehdotuksensa opetusministeri Henna Virkkuselle tiistaina. 

Valmisteluryhmän mukaan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisellä opetuksessa on myönteisiä vaikutuksia opetuksen laatuun sekä oppilaiden ja opettajien työmotivaatioon. Opetustoimen käytössä olevat tietojärjestelmät ovat nykyisellään pirstoutuneet ja keskenään yhteensopimattomia. Oppilaiden tietotekninen osaaminen keskittyy lähinnä sosiaalisen median viihdekäyttöön. Sähköisiä oppimateriaaleja käytetään edelleen suhteellisen vähän. 

Opetusministeri Henna Virkkusen mukaan erityisen huolestuttavaa on, että tieto- ja viestintätekniikan käytössä on koulujen välillä suuria eroja. 

- Tarvitsemme investointeja sekä infrastruktuuriin, opettajankoulutukseen että oppimateriaaleihin. Tähän on jo ensi vuoden budjetissa varauduttu, Virkkunen kertoi. 

Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittämisessä tulisi panostaa tulevina vuosina koulujen ja oppilaitosten tietoteknisten laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien kaikilla koulutusasteilla. Työryhmä ehdottaa, että varustaminen aloitetaan lukioista. 

Viimeistään perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistuessa koulujen työkirjat ja opettajan oppaat on laadittava vuorovaikutteisiksi sähköisiksi oppimateriaaleiksi. Työryhmä ehdottaa paperiton koulu -kokeilua käynnistettäväksi. Perusopetukseen tulisi myös luoda uutta oppimateriaalia mm. työvälineohjelmien perushallinnasta, medialukutaidosta ja kymmensormijärjestemän käytöstä. Opetushallitus jatkaisi kansallista oppimisympäristöjen kehittämistä ja laajentaisi kansallista yhteistyötä. 

Lisämäärärahan tarve oppimisympäristöjen, oppimateriaalien ja sähköisen infrastruktuurin kehittämiseen opetuksessa ja hallinnossa olisi arviolta 15 - 40 miljoonaa euroa vuodessa usean vuoden ajan. 

Opetushenkilöstön osaamisen varmistaminen on työryhmän mielestä tärkeää. Vuoteen 2016 mennessä jokaisella opetustyötä tekevällä tulisi olla tarvittavat tieto- ja viestintätekniset laitteet käytössään. Opettajien peruskoulutuksessa (yliopistojen opettajankoulutuslaitokset, ammatilliset opettajakorkeakoulut ja harjoittelukoulut) opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tiedot ja taidot on varmistettava. Täydennyskoulutuksessa opetustoimen henkilöstökoulutukseen tulisi luoda oma erillinen opintokokonaisuus tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön. 

Oppilaitosten sosiaalisen median käyttötapoihin, tietosuojaan ja eettisiin kysymyksiin tarvitaan selkeät pelisäännöt, jotka Opetushallitus laatii pikaisesti. Työryhmä ehdottaa myös, että käynnistetään selvitys, millä toimenpiteillä Suomi nostetaan kansainväliseen kärkeen opetusteknologian innovatiivisessa käytössä. 

Jotta jokaisella peruskoulun päättävällä on tarvittavat tulevaisuuden kansalaisen perustaidot ja elinikäisen oppimisen valmiudet, työryhmä korostaa, että julkisen sektorin eli valtion ja kuntien on yhteistyössä kannettava vastuu koulujen tietoyhteiskuntavalmiuksista. Työryhmä haastaa myös jokaisen oppilaan vanhemmat, opettajat, opetustoimen johtajat, alan yritykset ja päättäjät yhteistyöhön, jolla lapset ja nuoret kasvatetaan vastuullisiksi ja taitaviksi tietotekniikan hyödyntäjiksi. 

Työryhmän esityksestä järjestetään lausuntokierros. 

_ _ _ 

Lisätietoja: 
- työryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Heljä Misukka, puh. 09 160 77162 
- kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi, puh. 09 160 77264 

Työryhmän muistiohttp://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2010/Koulutuksen_tietoyhteiskuntakehittaminen_2020.html

Oskari Uotinen: Miksi Somea yrityksiin?

Oskari Uotisen esitys DCL 2010 -konferenssissa:

DCL 2010 -konferenssin taustakanavat #DCL2010

DCL-konferenssissa 2.-3.11.2010 #dcl2010

29. lokakuuta 2010

Social eLearning FinNode signal session, Part 3

Liity kuulemaan panelikeskustelua kalifornialaisten ja suomalaisten koulujen avoiminsta oppimisympäristöistä 3.11 kello 17.00. Levitä tietoa eteen päin omisssa verkostoissa . 
http://www.eoppimiskeskus.fi/fi/tapahtumat/3056-311-klo-1700-finnode-projekt

27. lokakuuta 2010

Kiiinan muuri - kuva toiseen suuntaan

Kiinan muurilla

Kunto olisi kestänyt ensimmäiselle vartiotornille kiipeämisen, mutta pää ei. Korkean paikan kammo iski jo muutaman ensimmäisen kymmenen metrin nousun jälkeen.

26. lokakuuta 2010

Tiananmen

Kiinalaisista ja Kiinan oloista

Tässä kolmen päivän kokemuksia Kiinasta ja kiinalaisista.

Kovin on länsimaistuvan oloinen tämä Peking. Uusissa kauppakeskuksissa kaikki tuotemerkit ja osa mainoksista ovat englanniksi. Kullakin brändillä on aina oma osastonsa tavarataloissa. Kaikki tutut pikaruokaketjutkin (paitsi Hese...) ovat hyvin esillä, jos haluaa syödä länsimaista roskaruokaa.

Osa paikallisista ruokalajeista onkin kieltämättä hiukan eksoottisen näköistä tai makuista. Inkivääri (arvauksemme mukaan) maistuu ja tuoksuu useissa ruuissa voimakkaasti. Ravintolasyöminen on jo alkanut sujua paremmin kuin ensimmäisenä iltana, jolloin yhteisen kielen puuttuessa meille jäi arvoitukseksi kuinka monta ruokalajia tulimme tilanneeksi. Onneksi tajusimme tilata vielä erikseen jälkiruuan ja kun se oli tuotu pöytään, ymmärsimme että nyt voi lopetella ja tilata laskun. Puikkojen käyttö vielä kengertelee, mutta onneksi hotellimme aamiaisravintolassa on saatavilla myös veitset ja haarukat.

Nuoret ovat kohteliaita ja avuliaita, mutta vanhemmat ihmiset tuntuvat jotenkin vähän epäkohteliailta. Ilmeisesti tämä liittyy suureen väkitiheyteen. Jos esimerkiksi tarjoaisi tietä vieraalle, ei silloin pääsisi eteenpäin itse lainkaan. Nuorten ystävällisyys ja kontaktinotto taas saattaa liittyä yksinkertaisesti kiinnostukseen länsimaista kulttuuria ja länsimaisen näköisiä ihmisiä kohtaan.

Kaikenlainen yrittäjyyshenkisyys loistaa joka paikassa. Suomalaisten yrittäjyyskasvattajien kannattaisikin tehdä opintomatka tänne... ;)

Kävin tänään tutustumassa keskustan eteläosan nähtävyyksiin. Siellä perinteinen kiinalainen elämänmeno näkyy paremmin kuin keskustassa tai täällä keskustan luoteispuolisella modernilla alueella.

Tiananmenin eli Taivaallisen rauhan aukio oli mielenkiintoinen paikka. Tuonne 40 hehtaarin laajuiseen "maailman suurimpaan julkiseen tilaan", pääsee vain läpäisemällä turvatarkastuksen, jossa mm. läpivalaistaan kaikki kamera- ja käsilaukut.

Kesäpalatsissa

Tänään vietin päivän upeassa kesäpalatsissa. Kiinassakin on näköjään ollut oma kansallisromanttinen kautensa.

Sää oli aurinkoinen, tosin välillä tuuli aika navakasti. Lisää kuvia flickrissä: http://www.flickr.com/photos/jarsjo/sets/72157625224362756

25. lokakuuta 2010

Kesäpalatsissa

Tänään vietin päivän upeassa kesäpalatsissa. Kiinassakin on näköjään ollut oma kansallisromanttinen kautensa.

Sää oli aurinkoinen, tosin välillä tuuli aika navakasti. Lisää kuvia flickrissä: http://www.flickr.com/photos/jarsjo/sets/72157625224362756

Tässä syy, miksi olen Pekingissä (avecina)

Konferenssi alkoi tänään http://www.berlin8.org . 

Nyt mulla on pari päivää aikaa kierrellä yksinäni tutustumassa kaupunkiin ja nähtävyyksiin. Sää on aurinkoinen mutta viileä. Taidan lähteä seuraavaksi kesäpalatsiin, joka on melko lähellä hotelliamme.

24. lokakuuta 2010

Tänään tutustuimme Kiellettyyn kaupunkiin

Tämän päivän ohjelmassa oli Kielletty kaupunki. Kokemus oli vaikuttava vaikka tunnelma oli kieltämättä aika "kaupallinen". Kiina on tosiaan nykyisin yrittäjyyden luvattu maa ja entisellä keisarin palatsialueellakin oli jos jonkinlaista kaupustelijaa.

Kaakosta Kiinaan iskenyt myrskyrintama ylitti nyt Pekingin - tosin hirmumyrskystä kevyeksi sateeksi ja tuuleksi lievenneenä. Vielä eilen oli lämpimän kosteaa, mutta sateen jälkeen ilman kirkastuessa lämpötila putosi kymmenisen astetta.

Näkymä hotellihuoneemme ikkunasta

Hotelimme sijaitsee yliopistoalueella puistojen keskellä. Kuvassa on näkymä huoneemme ikkunasta.

Kännykkä siellä ja kännykkä täällä

Yksi silmiinpistävä piirre Pekingissä on se, että suurin osa opiskeluikäisistä nuorista ja moni vanhempikin matkustaa metrossa kännykkään tuijottaen. Tämä tuntuu olevan jopa yleisempää kuin Suomessa. Laitteet ovat isonäyttöisiä älypuhelimia.

23. lokakuuta 2010

Posterous pelittää

Pekingissä ollaan. Ensimäinen aamupäivä meni aikaerosta toipumiseen, mutta käytiin jo keskustassakin. Oli ultramodernia ostoskeskusta ja perinteisempiä pikkukujia katukeittiöineen Hotellin nettiyhteys toimii muuten mukavasti, mutta täällä Kiinassa on näköjään käytettävissä aika rajallisesti sosiaalisen median palveluita. Ei toimi Facebook, ei Twitter eikä Foursquare. Googlen Buzz ja LinkedIn tuntuvat toimivan.

(Posterousin kautta voi kätevästi lähettää sähköpostiviestinä tilatietoja myös Facebookiin ja Twitteriin)

15. lokakuuta 2010

Hukkasin taas USB-muistitikkuni

Taas se tapahtui. Unohdin USB-muistitikkuni johonkin koneeseen tai saatoi se pudotakin käsitellessäni avainnippuani. Vahinko ei onneksi ollut suuri: tiedostot ovat tallessa muuallakin ja sisältönä oli muutenkin julkisia ppt-esityksiä. Itse tikkukin oli saatu lahjana jostain seminaarista.

Rupesin kuitenkin miettimään vaihtoehtoa fyysiselle tikulle. Jospa käyttäisinkin tikun sijasta netin tiedostopankkipalveluita. Niitä on tarjolla vaikka kuinka - sekä ilmaisia että "edullisia": Microsoftilla on oma Skydrivensa, Applella ja Googlella omansa, samoin eri verkko-operaattoreilla.

Nettikommenttien perusteella Dropbox vaikutti lupaavalta. Itsellänikin on ollut tili sinne, mutta enpä ollut sitä aiemmin mihinkään käyttänyt. Jo pikaisten kokeilujen perusteella Dropbox näyttääkin soveltuvan verkkopohjaiseksi "muistitukuksi" juuri siten kuin haluankin. Ilmaista tilaa on 2 GB ja selainpohjaisen käyttöliittymän lisäksi löytyy clientit sekä Macille että iPhonelle.

Siispä nyt tosi toimeen: http://www.dropbox.com.

(Tämä on muuten samalla ensimmäinen Posterous-postaukseni. Kirjoitan blogeista lisää myöhemmin.)

14. kesäkuuta 2010

Verkkovoimailua #TekesOPPY: Lähti liikkeelle niin vinkeästi, että...

Anne Rongas kirjoittaa: "Nyt on sunnuntai-ilta. Viime torstaina ja perjantaina pidettiin lauma ohjausryhmäkokouksia, joilla käynnistettiin tämän blogin otsikossa esiintyvän sanasateenvarjon, TekesOPPY, alle sijoittuvia aktiviteetteja. Meinailtiin vähän, että kesäaika on haasteellinen, saadaankohan ketään liikkeelle. No, meno on ollut niin vauhdikasta, että tälläkin blogilla on jo neljä lukijaksi ilmoittautunutta ennen tätä ensimmäistä postausta." ...


9. maaliskuuta 2010

ELMA-esiselvitys (e)oppimissisältöjen liiketoimintamalleista

ELMA on raportti (e-)oppisisältöjen liiketoimintamalleista Teknologiakeskus Innopark Oy:lle. Selvitystyötä tekevät Kari A. Hintikka ja Anne Rongas. Tavoitteena on löytää uusia ideoita ja näkökulmia alan yrityksille. Verkko-osallistumista ja keskustelua toivotaan kaikilta kiinnostuneilta selvitystyön alusta alkaen.

Wiki-artikkeli, jossa esitellään esiselvityksestä nousevia teemoja: http://wiki.eoppimiskeskus.fi/display/EF/ELMA+esiselvitys

ELMA-webinaari 12.3 klo 12-13 (ACP): http://sites.google.com/site/elmatapahtuma

ELMA-keskustelua verkossa Qaiku -kanavalla http://bit.ly/elma-qaiku ja kollektiivisessa Etherpad -dokumentissa http://bit.ly/elma-ether ennen webinaaria, sen aikana ja jälkeen. Twitterissä #ELMArapo sekä http://twitter.com/ELMArapo.


Esiin nousevia teemoja Opeblogissa

6. maaliskuuta 2010

Erilainen koulupäivä

Norssin lukio hakee uusia toimintakulttuurin muotoja. Haluamme kokeilla, miten verkkoa voidaan hyödyntää entistä monipuolisemmin opiskelussa.

Lukion kakkoset opiskelivat lauantaina uudella tavalla verkossa.

4. maaliskuuta 2010

Norssi mukaan suunnittelemaan Turun yliopiston sähköistä työpöytää

Turun yliopisto on aloittanut Sähköinen työpöytä -hankkeen, jonka tavoitteena on "koota organisaation viestinnälliset-, sähköiset asiointi-, verkkosivusto-, ryhmätyö-, haku- ja henkilökohtaiset palvelut yhdeksi verkkopalveluksi eli sähköiseksi työpöydäksi".

Norssissakin on jo hahmoteltu normaalikoulun opettajan omaa sähköistä henkilökohtaista työpöytää: Norssilaisen sähköinen työpöytä mindmappina

Edit: Turun yliopiston sähköinen työpöytä -hankkeen esittelymateriaalia.

Tarjolla tvt:n opetuskäytön tukea ja tutorointia Norssin opettajille


Aloitan (vihdoin) lupaamani tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tuki- ja tutorointipäivystyksen lauantain verkkopäivän yhteydessä.

Teemana on erityisesti "Sosiaalisen median välineitä opetukseen - kysele, kokeile, ideoi!", mutta tarjolla on kyllä muutakin tvt-asioihin liittyvää tukea ja opastusta.

Siirrän työpisteeni opehuoneeseen ja olen tavoitettavissa siellä aina kun en muilta hommiltani ole jossain muualla... ;)

Tukipalvelu toimii myös virtuaalisesti - osoite on ainakin nyt lauantaina ja luultavasti myös jatkossakin http://verkkopaiva.ning.com/group/tuki

Muistattehan myös tämän: Turun normaalikoulun opettajien tvt-koulutustarjotin - http://tnk-tvt.wikispaces.com/Koulutustarjotin

Lukijat