Tietoja minusta

Oma valokuva
Toimin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijana, suunnittelijana ja tukihenkilönä Turun yliopistoon kuuluvassa Turun normaalikoulussa, jossa tehtävänimikkeeni on sovellussuunnittelija.


18. maaliskuuta 2009

Monikulttuurista museopedagogiikkaa

Liedon Vanhalinna on saanut Museoviraston innovatiivisiin hankkeisiin osoitetusta avustuksista 5 500 euroa kolmivuotisen monikulttuurisen museopedagogisen hankkeen päätösvaiheeseen. Kaikkiaan hankkeeseen on saatu museoviraston tukea 24 500 euroa.

Liedon Vanhalinnan ja Turun normaalikoulun yhteistyönä toteutetussa Meillä ja muissakin maissa -hankkeessa on luotu monikulttuurisille oppilasryhmille suunniteltu museovierailun malli, jota myös muut koulut ja museot voivat soveltaa, kertoo Vanhalinnan toiminnanjohtaja Tuula Leimu. Erilaiset kulttuuriryhmät kohtaavat museossa, kun taustoiltaan erilaiset oppilaat tutustuvat näyttelyssä suomalaiseen 1800-luvun maaseudun elämään. Monikulttuurisen taustan omaava oppilas voi näyttelyssä vertailla ja etsiä yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia oman taustakulttuurinsa ja paikallisen kulttuurin välillä. Museovierailun tavoitteena on kehittää sekä maahanmuuttajaperheen lapsien että suomalaislapsien vieraiden tapojen ymmärtämistä ja arvostamista ja vahvistaa lapsen identiteettiä. Verkossa olevan materiaalipankin tehtävät ovat vapaasti muiden tahojen käytettävissä.

Hankkeen toisessa vaiheessa museon ja koulun yhteistyöllä on tuettu vanhemmuutta ulottamalla yhteistyö koskemaan myös perheitä ja kulttuuriryhmiä. Vanhalinnan kansatieteellisessä Elämänlanka –näyttelyssä taustoiltaan erilaiset ja erikieliset perheet perehdyttiin suomalaiseen elämään ja kasvatukseen 1800-luvulla. Tähän aineistoon pohjautuen on laadittu vanhempainillan malli, jossa tavoitteena on ollut saattaa erilaiset kulttuuriryhmät kohtaamaan museonäyttelyssä. Yhteinen mahdollisuus vastavuoroiseen perhehistorian esittelyyn museomiljöössä, suomalaisen historian äärellä, tukee perheiden itsetuntoa ja antaa lapselle varmuutta rakentaa realistista minäkuvaa.

Hankkeen päätösvaiheessa monikulttuurisen museovierailun kokonaisuutta täydennetään ottamalla mukaan kouluyhteisön ammattilaiset. Tavoitteena on tuottaa työyhteisökoulutuksen malli, jossa oppilaille suunniteltuun museovierailuun liitetään aikuisille soveltuvia osioita. Ennen kaikkea tavoitteena on kuitenkin tehdä hanketta tunnetuksi nyt luotujen museopedagogisten mallien hyödyntämiseksi ja uusien mallien onnistuneen kehitystyön tehostamiseksi.

Oppilaitoksena Turun normaalikoululla on hyvä pohja toimia monikulttuurisen oppisisällön testaajana, koska koulussa on paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita, Leimu toteaa. Asiantuntijana ja hankkeen suunnittelusta vastaavana toimii kasvatustieteiden tohtori, Turun normaalikoulun opettaja Pirjo Mikkola. Verkossa olevassa materiaalipankissa on näyttelyyn liittyviä oppi- ym. materiaaleja ja erikielisiä työvihko- ja tehtävämonistepohjia. Tehtäviä on käännetty kahdeksalle kielelle: arabia, bosnia, kurdi, somali, persia, vietnam, venäjä ja englanti. Hankkeeseen liittyy olennaisena osana myös tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen. Museokäyntiin on yhdistetty lyhyiden audio- ja videomuotoisten tallenteiden tekeminen. Teknisesti innovatiivisin ja myös haastavin osuus hankkeesta on ollut sähköisen elämyspankin toteuttaminen. Hankkeen teknisestä toteutuksesta on vastannut normaalikoulun sovellussuunnittelija Jari Sjölund.

Liedon Vanhalinna ja Turun normaalikoulu ovat tehneet monipuolista hedelmällistä yhteistyötä museon ja koulun yhteistyöhankkeissa jo vuodesta 2001 lähtien. Yhdistävä nimittäjä yhteistyöosapuolille on Turun yliopisto.

Linkkejä:
» Hankkeen kotisivu, jossa julkista materiaalia ja podcast-audioita
» Museokävijöiden kotipaikkoja Google-kartalla

2. maaliskuuta 2009

Hyvästi Jaiku?

Jaiku -mikroblogipalvelussa on ollut viime aikoina teknisiä häiriöitä. Onkin kuulunut huhuja, että Jaiku olisi vähitellen jopa kuolemassa. Tai ainakin sen kehitys Googlen alaisuudessa olisi päättymässä. Yksi sun toinen aktiivinen Jaiku-käyttäjä on miettinyt siirtymistä muihin vastaaviin palveluihin. Ks. esim. tämä keskustelu. Mutta onko muita Jaikun veroisia?

Tässä muutama kommentti Jaikusta ja sen vaihtoehdoista omalta kannaltani:

Jaiku

Jaiku on erinomainen "mikroblogi", koska keskustelut näkyvät havainnollisesti ketjussa. Jaikunfu-bluginilla (Firefox) keskustelu onnistuu vielä sujuvammin. Jaikun kanavat toimivat hyvin esim. seminaarien keskustelu- ja taustakanavina. Itse tarvitsen sijaintitietoa, mikä Jaikussa onnistuu mukavasti, mikäli käytössä on Nokian S60-puhelin ja on itse valmis nimeämään GSM-soluihin perustuvat opaikat itse siolloin kun niissä ensimmäisen kerran vierailee. Valitettavasti Jaikussa on ollut käyttöhäiriöitä, jotka ovat mm. tuhonneet itseltäni joitakin mobiililaitteella kirjoitettuja seminaariraportteja. Jaikua voi käyttää iPhonessa m.jaiku.com -sivun kautta, mutta silloin ei tule sijaintitietoa.

http://www.jaiku.com

Twitter

Twitter on Jaikua jossain määrin vastaava ja maailmanlaajuisesti käytetyin. En ole oikein itse vielä päässsyt Twitterin kanssa sinuiksi. Kommentit eivät näy omana ketjunaan ja kanavien/ryhmien käyttö tuntuu olevan aika kökköä. Tweeteihin saa iPhonella merkittyä sijainnin, mutta sijainti näkyy viesteissä hankalasti linkkeinä. Sijainti näkyy ainakin Suomessa vain koordinaatteina ja karttanastana, kun Broghtkitessä näkyy sekeä katuosoite tai Eniro.fi:sta poimittu yrityksen nimi.

http://twitter.com


Facebook

Facebookin käyttö on lisääntynyt ystävieni ja kollegoideni parissa viime aikoina voimakkaasti. FB on sikäli mukava, että siellä on paljon sellaisia, joita ei muissa sos. median viestimissä tapaa. Facebookiin on valmiit tietojen ohjaukset miltei kaikista muista palveluista. Tämä on kätevää. Sen sijaan en tykkää ollenkaan facebookin kaiken maailman peleistä ja muista hupisovelluksista. Toivottavasti kaverit eivät tykkää pahaa kun en vastaa heidän halaus-, lahja- ja sovelluspyyntöihinsä... iPhonen FB-sovellus tuntuu jopa paremmalta kuin tietokoneessa selaimella käytettävä. Ainakin se on selkeämpi.

http://www.facebook.com


Brightkite

Brightkite perustuu nimenomaan sijaintitietoon. Tietystä sijainnista voi lähettää check in -ilmoituksen, tekstimotoisen viestin tai valokuvan. Erityisesti tuo valokuvailmoitus on kätevä, kun kuva tulee heti näkyviin viestiketjuun. Sama kuva menee haluttaessa sijaintitietoineen myös Flickriin. BK poimii sijaintitiedon Googlen kartalle automaattisesti iPhonen GPS:stä tai GSM-soluista, jos GPS ei ole käyrtettävissä. Sijainniksi voi kätevästi poimia myös lähellä olevan yrityksen Eniro.fi:n luettelosta. Käsinkin sijainnin tietysti voi ilmoittaa. Lisäksi palvelussa on erilaisia sijaintiin ja kaveripiiriin liittyviä toimintoja. Brightkite on erinomainen olotilan ilmoitusohjelma, mutta kuhunkin viestiin liittyvä keskustelu näkyy tällä hetkellä vain pienen ikonin takana. Käynnissä on beta-vaihe, joten virallisessa versiossa saattaa olla vielä uusia ominaisuuksia.

http://brightkite.com


Lisäys: FriendFeed

Lisäsin saamani vinkin perusteella listaan vielä Friendfeedin. Katso lisää kommenteista.

http://friendfeed.com


Lisäys 2: Qaiku

Jaikun lupaava seuraaja, joka on suomalaista kehitystyötä. Yhteisö on innokkasti mukana beta-testauksessa. (lisätty 18.3.2009)

http://www.qaiku.com

Lukijat