Tietoja minusta

Oma valokuva
Toimin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijana, suunnittelijana ja tukihenkilönä Turun yliopistoon kuuluvassa Turun normaalikoulussa, jossa tehtävänimikkeeni on sovellussuunnittelija.


25. helmikuuta 2009

6. helmikuuta 2009

TVT tutuksi

Viime aikoina on aina silloin tällöin tullut puheeksi, että uusilla peruskoulujen ja lukioiden opettajilla on hyvin vaihtelevat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön valmiudet. Luokanopettajiksi valmistuvilla on opintojen kuluessa monia tilaisuuksia opeiskella pedagogistakin hyödyntämistä, mutta aineenopettajaksi voi onnistua valmistumaan ilman juuri minkäänlaisia kokemuksia tvt:n hyödyntämisestä opetuksessa.

Olemme miettineet asiaa harjoittelukoulujen eNorssi-verkostossa. Juuri valmistuneessa yhteisessä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiapohjassa on jo jonkin verran mukana ajatuksia, miten tvt-pitäisi huomioida opettajaksi opiskelevien ohjatussa harjoittelussa. Virittelemme myös yhteistyötä yliopistojen ainelaitosten ja opettajankoulutuslaitosten kanssa. Kiinnostus ja osallistumishalukkuus, sanoisinko, "vaihtelee" eri yliopistoissa ja ainelaitoksissa. Rahastakin on kysymys.

Kokeilemme nyt tänä keväänä omassa harjoittelukoulussamme uutta tapaa lähestyä ongelmaa. Järjestämme ohjaavien opettajien ja opetusharjoittelijoidern yhteiset "intensiiviviikot", joissa kokeneemmat ja osaavammat opastavat kokemattomampia. Kouluttajina ja ohjaajina toimivat niin harjoittelijat (jotka saavat samalla opintosurituksia), omat opettajat kuin myös muutama ulkopuolinen asiantuntija. On luentoja, työpajoja ja tietoiskuja. Samalla tuotetaan sisältöä yhteiseen wikiin.

Tarvekartoituksen perusteella tuli monenlaisia toiveita aina kopiokoneen käytöstä sosiaalisen median pedagogisiin hienouksiin. On hienoa, että vetäjiksi löytyi paljon opiskelijoita, jotka jo hallitsevat jonkin tvt:n opetuskäytön osan niin hyvin, että voivat ohjata muita.

Lukijat