Tietoja minusta

Oma valokuva
Toimin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijana, suunnittelijana ja tukihenkilönä Turun yliopistoon kuuluvassa Turun normaalikoulussa, jossa tehtävänimikkeeni on sovellussuunnittelija.


21. syyskuuta 2009

Avoin opiskelu verkossa

Tarmo Toikkanen luo hyvän katsauksen aiheeseen nimenomaan avoimuuden ja opiskelun näkökulmasta. Esitys on 'slidecast', eli siinä on mukana myös ääni.

Tarmo kirjoittaa: "20 minuutin esitys, jossa käyn läpi joitain avoimen opiskelun piirteitä, kuten virallisen ja arkioppimisen erot, eri tavat toimia kurssilla avoimesti verkossa, henkilökohtainen oppimismympäristö, sekä jännitteet perinteisen ja avoimen opiskelun välillä."

17. huhtikuuta 2009

Edmodo - mikrobloggausalusta jokaiselle koululuokalle?

Liedon verkkokoulussa kokeillaan Edmodo-alustaa http://www.edmodo.com. Vaikuttaa lupaavalta ja näppärältä.

Tässä Facebookista napattuna keskustelun alkua:

18. maaliskuuta 2009

Monikulttuurista museopedagogiikkaa

Liedon Vanhalinna on saanut Museoviraston innovatiivisiin hankkeisiin osoitetusta avustuksista 5 500 euroa kolmivuotisen monikulttuurisen museopedagogisen hankkeen päätösvaiheeseen. Kaikkiaan hankkeeseen on saatu museoviraston tukea 24 500 euroa.

Liedon Vanhalinnan ja Turun normaalikoulun yhteistyönä toteutetussa Meillä ja muissakin maissa -hankkeessa on luotu monikulttuurisille oppilasryhmille suunniteltu museovierailun malli, jota myös muut koulut ja museot voivat soveltaa, kertoo Vanhalinnan toiminnanjohtaja Tuula Leimu. Erilaiset kulttuuriryhmät kohtaavat museossa, kun taustoiltaan erilaiset oppilaat tutustuvat näyttelyssä suomalaiseen 1800-luvun maaseudun elämään. Monikulttuurisen taustan omaava oppilas voi näyttelyssä vertailla ja etsiä yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia oman taustakulttuurinsa ja paikallisen kulttuurin välillä. Museovierailun tavoitteena on kehittää sekä maahanmuuttajaperheen lapsien että suomalaislapsien vieraiden tapojen ymmärtämistä ja arvostamista ja vahvistaa lapsen identiteettiä. Verkossa olevan materiaalipankin tehtävät ovat vapaasti muiden tahojen käytettävissä.

Hankkeen toisessa vaiheessa museon ja koulun yhteistyöllä on tuettu vanhemmuutta ulottamalla yhteistyö koskemaan myös perheitä ja kulttuuriryhmiä. Vanhalinnan kansatieteellisessä Elämänlanka –näyttelyssä taustoiltaan erilaiset ja erikieliset perheet perehdyttiin suomalaiseen elämään ja kasvatukseen 1800-luvulla. Tähän aineistoon pohjautuen on laadittu vanhempainillan malli, jossa tavoitteena on ollut saattaa erilaiset kulttuuriryhmät kohtaamaan museonäyttelyssä. Yhteinen mahdollisuus vastavuoroiseen perhehistorian esittelyyn museomiljöössä, suomalaisen historian äärellä, tukee perheiden itsetuntoa ja antaa lapselle varmuutta rakentaa realistista minäkuvaa.

Hankkeen päätösvaiheessa monikulttuurisen museovierailun kokonaisuutta täydennetään ottamalla mukaan kouluyhteisön ammattilaiset. Tavoitteena on tuottaa työyhteisökoulutuksen malli, jossa oppilaille suunniteltuun museovierailuun liitetään aikuisille soveltuvia osioita. Ennen kaikkea tavoitteena on kuitenkin tehdä hanketta tunnetuksi nyt luotujen museopedagogisten mallien hyödyntämiseksi ja uusien mallien onnistuneen kehitystyön tehostamiseksi.

Oppilaitoksena Turun normaalikoululla on hyvä pohja toimia monikulttuurisen oppisisällön testaajana, koska koulussa on paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita, Leimu toteaa. Asiantuntijana ja hankkeen suunnittelusta vastaavana toimii kasvatustieteiden tohtori, Turun normaalikoulun opettaja Pirjo Mikkola. Verkossa olevassa materiaalipankissa on näyttelyyn liittyviä oppi- ym. materiaaleja ja erikielisiä työvihko- ja tehtävämonistepohjia. Tehtäviä on käännetty kahdeksalle kielelle: arabia, bosnia, kurdi, somali, persia, vietnam, venäjä ja englanti. Hankkeeseen liittyy olennaisena osana myös tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen. Museokäyntiin on yhdistetty lyhyiden audio- ja videomuotoisten tallenteiden tekeminen. Teknisesti innovatiivisin ja myös haastavin osuus hankkeesta on ollut sähköisen elämyspankin toteuttaminen. Hankkeen teknisestä toteutuksesta on vastannut normaalikoulun sovellussuunnittelija Jari Sjölund.

Liedon Vanhalinna ja Turun normaalikoulu ovat tehneet monipuolista hedelmällistä yhteistyötä museon ja koulun yhteistyöhankkeissa jo vuodesta 2001 lähtien. Yhdistävä nimittäjä yhteistyöosapuolille on Turun yliopisto.

Linkkejä:
» Hankkeen kotisivu, jossa julkista materiaalia ja podcast-audioita
» Museokävijöiden kotipaikkoja Google-kartalla

2. maaliskuuta 2009

Hyvästi Jaiku?

Jaiku -mikroblogipalvelussa on ollut viime aikoina teknisiä häiriöitä. Onkin kuulunut huhuja, että Jaiku olisi vähitellen jopa kuolemassa. Tai ainakin sen kehitys Googlen alaisuudessa olisi päättymässä. Yksi sun toinen aktiivinen Jaiku-käyttäjä on miettinyt siirtymistä muihin vastaaviin palveluihin. Ks. esim. tämä keskustelu. Mutta onko muita Jaikun veroisia?

Tässä muutama kommentti Jaikusta ja sen vaihtoehdoista omalta kannaltani:

Jaiku

Jaiku on erinomainen "mikroblogi", koska keskustelut näkyvät havainnollisesti ketjussa. Jaikunfu-bluginilla (Firefox) keskustelu onnistuu vielä sujuvammin. Jaikun kanavat toimivat hyvin esim. seminaarien keskustelu- ja taustakanavina. Itse tarvitsen sijaintitietoa, mikä Jaikussa onnistuu mukavasti, mikäli käytössä on Nokian S60-puhelin ja on itse valmis nimeämään GSM-soluihin perustuvat opaikat itse siolloin kun niissä ensimmäisen kerran vierailee. Valitettavasti Jaikussa on ollut käyttöhäiriöitä, jotka ovat mm. tuhonneet itseltäni joitakin mobiililaitteella kirjoitettuja seminaariraportteja. Jaikua voi käyttää iPhonessa m.jaiku.com -sivun kautta, mutta silloin ei tule sijaintitietoa.

http://www.jaiku.com

Twitter

Twitter on Jaikua jossain määrin vastaava ja maailmanlaajuisesti käytetyin. En ole oikein itse vielä päässsyt Twitterin kanssa sinuiksi. Kommentit eivät näy omana ketjunaan ja kanavien/ryhmien käyttö tuntuu olevan aika kökköä. Tweeteihin saa iPhonella merkittyä sijainnin, mutta sijainti näkyy viesteissä hankalasti linkkeinä. Sijainti näkyy ainakin Suomessa vain koordinaatteina ja karttanastana, kun Broghtkitessä näkyy sekeä katuosoite tai Eniro.fi:sta poimittu yrityksen nimi.

http://twitter.com


Facebook

Facebookin käyttö on lisääntynyt ystävieni ja kollegoideni parissa viime aikoina voimakkaasti. FB on sikäli mukava, että siellä on paljon sellaisia, joita ei muissa sos. median viestimissä tapaa. Facebookiin on valmiit tietojen ohjaukset miltei kaikista muista palveluista. Tämä on kätevää. Sen sijaan en tykkää ollenkaan facebookin kaiken maailman peleistä ja muista hupisovelluksista. Toivottavasti kaverit eivät tykkää pahaa kun en vastaa heidän halaus-, lahja- ja sovelluspyyntöihinsä... iPhonen FB-sovellus tuntuu jopa paremmalta kuin tietokoneessa selaimella käytettävä. Ainakin se on selkeämpi.

http://www.facebook.com


Brightkite

Brightkite perustuu nimenomaan sijaintitietoon. Tietystä sijainnista voi lähettää check in -ilmoituksen, tekstimotoisen viestin tai valokuvan. Erityisesti tuo valokuvailmoitus on kätevä, kun kuva tulee heti näkyviin viestiketjuun. Sama kuva menee haluttaessa sijaintitietoineen myös Flickriin. BK poimii sijaintitiedon Googlen kartalle automaattisesti iPhonen GPS:stä tai GSM-soluista, jos GPS ei ole käyrtettävissä. Sijainniksi voi kätevästi poimia myös lähellä olevan yrityksen Eniro.fi:n luettelosta. Käsinkin sijainnin tietysti voi ilmoittaa. Lisäksi palvelussa on erilaisia sijaintiin ja kaveripiiriin liittyviä toimintoja. Brightkite on erinomainen olotilan ilmoitusohjelma, mutta kuhunkin viestiin liittyvä keskustelu näkyy tällä hetkellä vain pienen ikonin takana. Käynnissä on beta-vaihe, joten virallisessa versiossa saattaa olla vielä uusia ominaisuuksia.

http://brightkite.com


Lisäys: FriendFeed

Lisäsin saamani vinkin perusteella listaan vielä Friendfeedin. Katso lisää kommenteista.

http://friendfeed.com


Lisäys 2: Qaiku

Jaikun lupaava seuraaja, joka on suomalaista kehitystyötä. Yhteisö on innokkasti mukana beta-testauksessa. (lisätty 18.3.2009)

http://www.qaiku.com

25. helmikuuta 2009

6. helmikuuta 2009

TVT tutuksi

Viime aikoina on aina silloin tällöin tullut puheeksi, että uusilla peruskoulujen ja lukioiden opettajilla on hyvin vaihtelevat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön valmiudet. Luokanopettajiksi valmistuvilla on opintojen kuluessa monia tilaisuuksia opeiskella pedagogistakin hyödyntämistä, mutta aineenopettajaksi voi onnistua valmistumaan ilman juuri minkäänlaisia kokemuksia tvt:n hyödyntämisestä opetuksessa.

Olemme miettineet asiaa harjoittelukoulujen eNorssi-verkostossa. Juuri valmistuneessa yhteisessä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiapohjassa on jo jonkin verran mukana ajatuksia, miten tvt-pitäisi huomioida opettajaksi opiskelevien ohjatussa harjoittelussa. Virittelemme myös yhteistyötä yliopistojen ainelaitosten ja opettajankoulutuslaitosten kanssa. Kiinnostus ja osallistumishalukkuus, sanoisinko, "vaihtelee" eri yliopistoissa ja ainelaitoksissa. Rahastakin on kysymys.

Kokeilemme nyt tänä keväänä omassa harjoittelukoulussamme uutta tapaa lähestyä ongelmaa. Järjestämme ohjaavien opettajien ja opetusharjoittelijoidern yhteiset "intensiiviviikot", joissa kokeneemmat ja osaavammat opastavat kokemattomampia. Kouluttajina ja ohjaajina toimivat niin harjoittelijat (jotka saavat samalla opintosurituksia), omat opettajat kuin myös muutama ulkopuolinen asiantuntija. On luentoja, työpajoja ja tietoiskuja. Samalla tuotetaan sisältöä yhteiseen wikiin.

Tarvekartoituksen perusteella tuli monenlaisia toiveita aina kopiokoneen käytöstä sosiaalisen median pedagogisiin hienouksiin. On hienoa, että vetäjiksi löytyi paljon opiskelijoita, jotka jo hallitsevat jonkin tvt:n opetuskäytön osan niin hyvin, että voivat ohjata muita.

6. tammikuuta 2009

Mac-uutuuksia Macworld Expossa

Taas oli tämänvuotinen Macworld Expon keynote-esitys. Ja taas esiteltiin houkuttelevia mac-uutuuksia :).


Tässä 3-4 mielestäni mielenkiintoisinta:

1) uuteen iPhotoon tulee kasvontunnistusautomatiikka. Nimeä yhdet kasvot ja ohjelma etsii albumista automaattisesti samat kasvot ja nimeää ne (vaikuttaa uskomattomalta, mutta ehkä terrostien metsästys on tuottanyt tällaiset välineet tavallistenkin kuluttajien käyttöön. Saas nähdä, kuinka toimii)

2) iWork '09 on suomenkielinen! Jo ennbestään upeat tekstinkäsittely, esitysrafiikka ja taulukkolaskenta suomeksi, mahtavaa!

3) iWork.com toimii kuten Google docs. Voit siis kutsua porukkaa muokkaamaan dokumenttia netissä yhdessä.

4) muista uutuuksista poimisin vielä sen, että iTunesista ostettujen kappaleiden harmillinen kopiosuojaus on jäämässä pois. Tulee siis taas mahdolliseksi kuunnella iTunesista ostettuja kappaleita myös esim. Nokian kännykässä tai mp3-soittimissa.

Lisää:
- http://www.macworldexpo.com
- http://www.apple.com/iwork
- http://www.macworld.com/article/137730/2009/01/expo_live.html

Täydennys: koko esitys löytyy täältä: http://events.apple.com.edgesuite.net/0901ouabdcaw/event

1. tammikuuta 2009

Windows Live Mail on ihan kelpo sähköpostiohjelma – vai onko?

Virittelen nyt Windows Live –perheeseen kuuluvaa sähköpostiohjelmaa. Nimestään huolimatta kyseessä näyttää olevan puhdas työasemalla pyörivä client-sovellus. Sähköpostitilit määritellään normaalisti (saapuvan postin imap- tai pop-palvelin, lähtevän smtp-palvelin jne.). Sain liitettyä omat kolme sähköpostitiliäni ongelmitta. Yliopiston sun-palvelimella oleva tili, gmail-tili ja omalla palvelimellani toimiva Lotus Domino-tili asentuivat ongelmitta. Eri smtp-palvelimia en ole vielä ehtinyt testata, mutta eivätköhän nekin toimi kunnolla kunhan saan ssl/tls-asetukset ja porttimääritykset oikeiksi.

Kovasti mainostettua Microsoftin Hotmail-tiliä en sen sijaan saanut toiminaan. Minulla on ilmeisesti jo olemassa tili, mutta se ei ole aktiivisena. Saan ilmoituksen, että pitää ottaa yhteytä tukeen. Ilmeisesti syynä on se, että en ole käyttänyt tiliä viiteen vuoteen. Enpä nyt ala sen enempää anelemaan tilin uudelleen avaamista vaan jään odottelemaan, että saamme koulullemme Live@edun myötä uudet hotmail-sähköpostitilit.

Seuraavaksi testasin Live-sähköpostiohjelman RSS-syötteenlukuominaisuuksia. Importtasin syöteluettelon normaalisti käyttämästäni RSS-lukuohjelmasta. - - -  Eipä löytynyt syöteluettelon latausmahdollisuutta. On vain yksittäisten syöteosoitteiden lisäys. Ei hyvä.

Yhden päivän tutustumisen jälkeen en ole löytänyt Live-sähköposticlientista mitään sellaista, mikä saisi minut siirtymään Mozilla Thunderbirdista siihen. Jatkan kuitenkin vielä testailua. Ehkä sitten hotmailin myötä jotain löytyy.

Lukijat