Tietoja minusta

Oma valokuva
Toimin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijana, suunnittelijana ja tukihenkilönä Turun yliopistoon kuuluvassa Turun normaalikoulussa, jossa tehtävänimikkeeni on sovellussuunnittelija.


11. marraskuuta 2007

Pidä huolta

Anne Rongas kirjoittaa Blogien opetuskäyttö -blogissaan sosiaalisen median ja verkkoyhteisöjen mahdollisuuksista rakentaa, tukea, auttaa, luoda uutta hyvällä tavalla: Pidä huolta

Blogged with Flock

25. lokakuuta 2007

Turun e-Seudun etäluentosarja

Turun e-Seutu -hanke järjestää syksyn 2007 aikana etäluentosarjan, jossa käsitellään kouluun ja opettamiseen liittyviä asioita. Luennot on toteutettu videoneuvotteluna ja ne on nauhoitettu. Kuhunkin luentoon liittyy myös PowerPoint-esitys.

 1. Maanantaina 1.10.2007 kello 13.15-14.15 ”Kokemuksia sopeutumattomien opetusjärjestelyistä alakoulussa”. Erityisopettaja Pirjo Ponkilainen, Mikaelin koulu
  >> PowerPoint-esitys

 2. Tiistaina 16.10.2007 kello 8.15-9.30 ”HOJKS ja sen tekoon liittyviä seikkoja”. Perusopetuksen rehtori Jorma Kauppila, Samppalinnan koulu
  >> PowerPoint-esitys

 3. Tiistaina 23.10.2007 kello 13.15-14.15 ”Tietoa ja tukea opelta toiselle. Näkökulmia vertaistuen eri käytäntöihin”. KT, erityisopettaja Marjut Lehti-Laakso, TYKES-hanke
  >> PowerPoint-esitys
Voit katsoa kuunnella luennot täältä: http://194.111.30.41/videra/catalog (valitse vasemmalta 'Turun eSeutu-hanke')

21. lokakuuta 2007

Top 100 parasta www-työkalua oppimiseen

Lista on kerätty alaa tuntevilta asiantuntijoilta kysymällä “What are your top 10 favourite tools for your own personal learning/working or for creating learning for others”.

Lista PDF-dokumenttina


Lisäteutoja: http://www.janeknight.com

13. elokuuta 2007

Verkko-opiskelu on ekologista"Viherpiipertäjä" Anne Rongas kirjoittaa erään kurssin wikissä vastustavansa monisteita ja kannattavansa ruutuvihkoja: Ekologinen alkusana

8. elokuuta 2007

Kunnat voivat taas hakea valtionavustuksia oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseen

Avustuksia voi hakea laaja-alaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämiseen ja oppilaitosten tieto- ja viestintäteknisten laitteiden hankintoihin sekä oppilaitosten tietoliikenneyhteyksien parantamiseen.

Laaja-alaisten oppimisympäristöjen kehittäminen on uusi mielenkiintoinen näkökulma: "Oppimisympäristöajattelun tavoitteena on sitoa oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva oppiminen kiinteästi opetussuunnitelmiin, monipuolistaa opetusta ja hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä siten, että ne tukevat oppimista, joka tapahtuu koulujen ja oppilaitosten fyysisen toimintaympäristön ulkopuolella." Lisää on luettavissa hakuohjeista.

Norssi ei valtion kouluna voi olla hakijana, mutta asiantuntemuksellamme on hankkeissa varmasti käyttöä. Hankkeita myös kannustetaan erityisesti tutkimus- ja
arviointiyhteistyöhön yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Hakuaika päättyy 3.10.2007.

Lisätietoja ja hakulomakkeet

7. elokuuta 2007

TVT:n opetuskäytön taidot määritelty uudelleen

Opetushallitus on määritellyt uudelleen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön taidot. Tämän työn pohjalta on julkaistu verkkoon valtakunnallinen opetusmateriaali täydennyskoulutuksen sekä oppilaitosyhteisössä kollegoitaan mentoroivien ja tutoroivien opettajien tueksi.

Olen lähdössä mukaan koulutukseen, joka antaa valmiudet kouluttaa ope.fi II ja ope.fi III –tasoista koulutusta TVT:n käyttötaitojen, mediakasvatuksen, verkkoympäristöjen käytön ja tietoyhteiskuntakehityksen teemoista hyödyntäen valtakunnallista opetusmateriaalia.

Kyseisen koulutuksen punaisena lankana KenGuru-materiaali. Sen tarkoituksena on tukea koulutuksen järjestäjiä tuottamaan opettajien täydennyskoulutusta (Ope.fi II-taso), jossa vastataan jatkuvasti uudistuvan tietoyhteiskunnan vaatimuksiin. Toisena kantavana ajatuksena materiaalin kehittämisessä on ollut nykypedagogiikan lähtökohdat ja ajatusmaailma.

Katso http://www.edu.fi/kenguru/

6. elokuuta 2007

Norssin lukuvuoden 2007-2008 TVT:n opetuskäyttöön liittyviä tavoitteita

1. TVT

TVT-strategian päivittäminen

 • TVT-opsien arviointi ja päivitys
 • Opettajien (oppilaiden, harjoittelijoiden) tarpeiden ja tekniikan (laitteet, ohjelmat, verkot, ylläpito, tuki, koulutus) mahdollisimman sujuva ja käytännönläheinen yhteensovittaminen
 • Yhteensovittaminen laatuhankkeen ja verkko-opetuksen kanssa

2. Verkko-opetus

Verkkokurssien arkipäiväistäminen
 • Jokaisella aineryhmällä ainakin yksi verkkojakso, jossa lukion opiskelijat oikeasti ovat Moodlessa (tai vastaavassa)
 • Opiskelijoiden verkko-opiskelun ohjauksen käynnistys
 • Osallistuminen Turun seudun ja eNorssin verkkokurssiverkostoihin sekä antavana että saavana toimijana
Omien opettajien koulutuskäytänteiden vakiinnuttaminen
 • Moodle-koulutustilaisuuksia
 • Tutorkouluttajien verkoston luominen
 • Hyvien käytäntöjen esittely ja tukeminen
Norssilla aktiivinen rooli verkko-opetuksen täydennyskouluttajana ja konsulttina

3. WWW

WWW-alustauudistuksen vieminen loppuun
 • Sisältöjen tarkistukset ja korjailut
 • Käyttäjäkoulutus

Julkisen www-sivuston viestinnällinen kehittäminen
 • Markkinahenkisempi
 • "Tiivistä mutta laadukasta"
 • Ammattimainen kuvitus
Intranetin kehittäminen
 • Virtuaaliväylä:
  • työyhteisön sisäisen viestinnän väline
  • tietyille kohderyhmille tarkoitettujen "isännättömien" sisältöjen alusta
 • Moodle:
  • koulutukseen (koulu, harjoittelijat) liittyvien sisältöjen alusta
  • olennaista on vastuuhenkilö, "omistaja" (opettaja tai ohjaaja) ja opiskelijat (oppilaat tai harjoittelijat tai täydennyskoulutettavat)

3. elokuuta 2007

Kotisivupohdintoja

Olen pohdiskellut kotisivupäivitystäni toisessa blogissani Mobiilia ja virtuaalista.

Lukijat